トーフラーメン 幸楊 (西浦和/ラーメン)

トーフラーメン 幸楊 (西浦和/ラーメン)★★★☆☆3.53 ■予算(昼): ~¥999