Từ Vựng Tiếng Anh về Văn Phòng Phẩm (P.1)

Bảng Từ Vựng Tiếng Anh về Văn Phòng Phẩm thường dùng hàng ngày! Bạn đang làm nhân viên văn phòng trong môi trường làm việc của bạn là những công ty nước ngoài & bạn không thể nào có thể nhớ hết tên các loại văn phòng phẩm bằng tiếng Anh? Đừng lo lắng, bởi đây …