Trung tâm Y khoa Thân Dân (Tp.HCM) | Timbenhvien.vn

Trung tâm Y khoa Thân Dân. Địa chỉ: 686 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.3838.4020 - 0913.916.400