Zerosaka Makoto (@0sakaKanjyosen) | Twitter

The latest Tweets from Zerosaka Makoto (@0sakaKanjyosen): "#このツイート見たやつは適当に四文字呟く 石山坂本"