iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス)

iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDR(モーニングスター配当フォーカス)(「当ETF(JDR)」)は、米国の高配当株に投資するETF(上場投資信託)です。内国株式と同様に日本円でお取引いただけます。信託財産となる海外ETFはiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF (HDV)となります。