ยูวาล โนอา ฮารารี่ (Yuval Noah Harari): อะไรอธิบายถึงความรุ่งเรืองของหมู่มนุษย์

7 หมื่นปีก่อน บรรพบุรุษของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่สำคัญเท่าไร ที่สนใจแต่กิจธุระของตนอยู่ในมุมหนึ่งของแอฟริกา เหมือนกับสัตว์ซนิดอื่น ๆ แต่ปัจจุบัน มีน้อยคนที่จะไม่เห็นด้วยว่า มนุษย์นั้นครองโลก เราได้แผ่ขยายไปทั่วทุกทวีป และการกระทำของเราเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของสัตว์อื่น ๆ (และอาจชะตากรรมของโลกด้วย) เรา…