ตลาดนัดรถไฟ

ตลาดนัดรถไฟ、バンコク - 「いいね!」94万件 - เปิด : พฤหัส - อาทิตย์ เวลา 17:00-01:00 น. Open : Thursday - Sunday 5pm-1am Tel : 081-8275885, 086-1267787, 081-7328778, 081-7525588