Thời sự VTV

Một người mua ô tô thì có tới 19 người mua xe máy tại Việt Nam.