VTV International

Trước năm 2010 tại Tokyo, số lượng ước tính chỉ khoảng 20 đến 30 nhà hàng. Theo thống kê trên webside về du lịch tripadvisor.jp, số lượng các nhà hàng, quán ăn chuyên các món ăn Việt Nam đã tăng lên...