Roland - TD-50KV | V-Drums

TD-50KV: V-Drums - ドラマーが欲しい表現力をさらに極めた、V ドラムのフラッグシップ・モデル。