Google Fonts の使い方や利用方法 / Web Design Leaves

Google Fonts の使い方や利用方法に関する参考資料・解説等。Google Fonts で使いたいフォントを探す, 個々のフォントの詳細, Google Fonts の選択, Google Fonts の読み込み, Google Fonts の font-family の指定, Google Fonts が提供する日本語フォント, Google Fonts のダウンロード。