Wongnai Users' Choice 2016 ลายแทงร้านอาหาร ที่คนไทยกว่า 2 ล้านคนแนะนำ on wongnai.com

“Wongnai Users' Choice 2016” สุดยอดลายแทงร้านอาหารกว่า 250 ร้าน ที่คัดมาจากรีวิวกว่าห้าแสนรีวิวจากผู้ใช้ที่ไปกินมาจริง