Masato Uchishiba - YouTube

Uchishiba Masato 2004 Athens Olympics gold medal.2008 Beijing Olympics gold medal Кыргызстанда дзюдодон машыктыруучумун. Азыр баштапкы эрежелерин уйротуп жат...