anonymous とは 意味・読み方・表現 | Weblio英和辞書

1000万語収録!Weblio辞書 - anonymous とは【意味】匿名の,作者不明の... 【例文】an anonymous letter... 「anonymous」の意味・例文・用例ならWeblio英和・和英辞書