VTuberの猫宮ひなた監修!フォートナイトのエイム練習マップ「Nekomiya Shooting」が公開 - Saiga NAK

株式会社VとVTuberの猫宮ひなたさんは、フォートナイトでエイム練習ができるオリジナルマップを共同開発しました。誰でもマップコードを入力するだけで遊べます。