Edwanex glassworks - Edwanex

Edwanex - Huta szkła gospodarczego Edward Wąsikowski - produkcja szkła formowanego ręcznie od 1984 roku, mi. in. kieliszki, kufle, dzbanki i inne